Formularz zgłoszeniowy do systemu B2B
Formularz zgłoszeniowy Wyślij zeskanowany dokument
W tym miejscu można wysłać zeskanowany i podpisany dokument zgłoszeniowy.
Przypominamy, że wymagana jest pieczątka firmowa i podpis osoby reprezentującej firmę. Inne zgłoszenia nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

* Podpisany zeskanowany dokument PDF:
* NIP: